بیماری

جستجو در سایت


ابولا 2
500 تومان

ابولا 2

اولین مورد بیماری ابولا در سال 1976 مشاهده شد اما شیوع چندانی نداشت و تا سال 2012 کمتر از 1000 مورد ابتلا به این ویروس گزارش شد.

ابولا 3
500 تومان

ابولا 3

اولین مورد بیماری ابولا در سال 1976 مشاهده شد اما شیوع چندانی نداشت و تا سال 2012 کمتر از 1000 مورد ابتلا به این ویروس گزارش شد.