خورشید این ستاره عظیم که حیات و بقای ما روی زمین به نور و گرمای آن بستگی دارد، روزی در آینده‌ای دور زمین، این سیاره وابسته به خود را از بین خواهد برد.

خورشید این ستاره عظیم که حیات و بقای ما روی زمین به نور و گرمای آن بستگی دارد، روزی در آینده‌ای دور زمین، این سیاره وابسته به خود را از بین خواهد برد. فاصله خورشید از سیاره‌های منظومه شمسی، از جمله زمین در حال کم شدن است و روزی می‌رسد که این فاصله آنقدر کم می‌شود که زمین را به کام آتشین خود خواهد کشید. اما انسان‌ها از همین حالا به فکر چاره‌ای برای گریز از این نابودی‌اند. مدت‌ها است که دانشمندان و فضانوردان به فکر مهیا کردن شرایط زندگی روی دیگر سیارات این منظومه هستند. مریخ سیاره‌ای است که انسان بیشترین شانس برای زندگی روی آن را دارد.