انسان هزاره سوم را سفرهای دریایی و هوایی حتی به دورترین نقاط روی کره زمین راضی نمی‌کند.

انسان هزاره سوم را سفرهای دریایی و هوایی حتی به دورترین نقاط روی کره زمین راضی نمی‌کند. حالا چند دهه‌ای است که او به فکر سفر به اعماق فضا، سیارات و ستاره‌های دیگر افتاده است و مایل به کشف ناشناخته‌ترین نقاط دنیای هستی است. برای این سفر طولانی او نیاز به فضاپیماهای ویژه، سوخت پایان ناپذیر و نقشه‌ای جامع از عالم هستی دارد. اما آیا توانسته وسایل سفرش را مهیا کند؟