با یک لوله پلاستیکی و مقداری آب می‌توان یک دستبند زیبا و کاربردی ساخت. مراحل ساخت این دستبند را در این ویدیو ببینید.

با یک لوله پلاستیکی و مقداری آب می‌توان یک دستبند زیبا و کاربردی ساخت. مراحل ساخت این دستبند را در این ویدیو ببینید.