با ساده ترین ابزار، کاغذ، چسب و قیچی فانوسی زیبا برای چراغ اتاقتان بسازید.

با ساده ترین ابزار، کاغذ، چسب و قیچی فانوسی زیبا برای چراغ اتاقتان بسازید. در این ویدیو ببینید چگونه.