می‌توانید با یک بطری نوشابه، یک قطعه الکتریکی ساده و کمی خلاقیت یک ماشین اسباب بازی برقی بسازید.

می‌توانید با یک بطری نوشابه، یک قطعه الکتریکی ساده و کمی خلاقیت یک ماشین اسباب بازی برقی بسازید. چگونه؟ در این ویدیو بیاموزید