جهان هستی سرشار از شگفتی‌ها است. منظومه شمسی تنها بخش بسیار بسیار کوچکی از این دنیا است.

جهان هستی سرشار از شگفتی‌ها است. منظومه شمسی تنها بخش بسیار بسیار کوچکی از این دنیا است. در این ویدیو بزرگترین سیاره‌های کشف شده را ببینید. خیلی خیلی بزرگتر از کره زمین.