اسپینر چیست؟ این روزها تبلیغات این وسیله همه جا به ویژه در شبکه‎های اجتماعی به وفور دیده می‌شود.

اسپینر چیست؟ این روزها تبلیغات این وسیله همه جا به ویژه در شبکه‎های اجتماعی به وفور دیده می‌شود. اما کاربردش چیست و چه کارهایی می‌توان با آن انجام داد؟ در این ویدیو ببینید.