برای شما هم شاید پیش آمده باشد که دستتان را با کاغذ ببرید.

برای شما هم شاید پیش آمده باشد که دستتان را با کاغذ ببرید. کاغذ به خاطر ضخامت کم، گاهی مثل لبه چاقو عمل می‌کند. در این ویدیو ببینید چگونه می‌توان از این ویژگی کاغذ برای برش اشیای مختلف استفاده کرد.