بسیاری از وسایل کهنه و بی‌استفاده را می‎توان به وسیله‌ای جدید تبدیل کرد.

بسیاری از وسایل کهنه و بی‌استفاده را می‎توان به وسیله‌ای جدید تبدیل کرد. مثل این چسب تفنگی خراب که تبدیل به مته برقی می‌شود. در این ویدیو بیشتر ببینید.